Reglement


Cupen spilles med totalt 32 lag (16 lag i hver klasse) og spilles på 3 stk 9èr baner. Lagene deles med 4 lag i hver pulje. Totalt 8 puljer (4 puljer i hver klasse).

Turneringen følger NFF`s kampreglement for G13, der ikke annet er beskrevet. Ingen begrensning på antall spillere pr lag i turneringen.

Spillerliste legges inn i Cupmanager senest 24 timer før første kamp. Eventuelle etteranmeldte spillere forelegges – og skal godkjennes – av sekretariatet før kamp.

Det gjelder de samme reglene som i klubbenes respektive fotballkretser for bruk av overårige spillere. Alle spillere skal på forespørsel kunne legitimere sin alder og klubbtilhørighet overfor sekretariatet.


Spillere kan kun spille på et lag i turneringen. Dispensasjon kan gis ved spesielle situasjoner. Dette skal klareres med turneringsledelse skriftlig på forhånd. Unntak kan også gjøres ved spesielle situasjoner ift keepere og skader underveis i turneringen. Avklares med turneringsledelse/sekretariat før kampstart.

Turneringsjury
Turneringens jury består av 2 medlemmer fra forskjellige klubber som er med i turneringen. Leder av juryen kommer fra arrangørklubb. Disse vil behandle eventuelle tvister. Alle avgjørelser fattet av juryen er endelige og kan ikke ankes

Spilletid
2 x 20 minutter med kort pause for sidebytte.

Innbytte
Turneringen spilles med flyvende bytter. Spiller som byttes ut skal være helt ute av banen før spiller som byttes inn entrer banen. Bytte av keeper kan kun skje ved stopp i spillet.

Ball
Det spilles med 4’er ball. Arrangør holder kampball.

Draktlikhet
Laget som står oppført som bortelag må skifte drakt eller benytte vester. Vester fås lånt i sekretariatet

Fair play
Fair play hilsen før kamp. Fokus på fair play i spillet, medspillere, motspillere, dommere og fra sidelinjen!

Avspark
Lag som er ført opp som hjemmelag i programmet tar avspark i første omgang. Bortelag tar avspark i andre omgang.

Innledende spill
Plassering bestemmes etter følgende regler:


· Poeng (3 for seier, 1 for uavgjort, 0 for tap).

· Målforskjell.

· Flest scorede mål.

· Poeng i innbyrdes oppgjør mellom lag som står likt.

· Målforskjell i innbyrdes oppgjør mellom lag som står likt

· Loddtrekning


Sluttspill
Kampene i sluttspillet spilles med 2×20 min.

Ved uavgjort etter normal spilletid, spilles 1×5 min kampforlengelse. Ved mål i kampforlengelsen, vinner det laget som scorer først, og kampen stoppes.

Ved fortsatt uavgjort etter forlenget tid avgjøres kampen på straffer. 3 til hvert lag, deretter 1 og 1.

Gule og røde kort
Gult kort sones umiddelbart (5 minutters utvisning) og dras ikke med videre i turneringen.

Rødt kort betyr at spilleren utvises fra kampen og (minimum) må stå over lagets neste kamp i turneringen.


Protester
Ved enhver protest på forhold under kampen skal dommeren underrettes før dommeren forlater banen eller banens område.

Eventuelle protester skal leveres skriftlig av lagleder, senest 15 minutter etter at kampen er ferdigspilt til turneringens sekretariat. Et lag som ønsker et kampresultat kjent ugyldig, må nedlegge protest.

Ved eventuelle protester på spilleberettigelse må det protesterende lag selv utpeke den eller de spillere det protesteres på. Generell protest på hele laget godtas ikke.

Når protesten leveres, skal det betales et gebyr på 500 kroner. Gebyret tilbakebetales dersom protesten tas til følge. Juryens avgjørelse er endelig.

Saksbehandling
Juryen vil søke å innhente forklaring fra de involverte parter og klubbene pålegges å møte for juryen etter innkalling.


Lag som ikke møter til kamp uten gyldig grunn regnes for å ha tapt kampen med resultat 3-0. Dersom særlige grunner taler for det, kan det lag som ikke møter til kamp utelukkes og lagets resultater annulleres. Det er juryen som til enhver tid avgjør hva som er særlig grunn. Dersom et lag som er kvalifisert til videre spill i turneringen trekker seg, kan sekretariatet tilby det beste utslåtte laget i den aktuelle puljen plass i sluttspillet. Videre kan sekretariatet sette inn tapende lag i sluttspillet dersom seirende lag må trekke seg fra turneringen

Premiering
Nr 1 og 2 i A- og B sluttspill premieres med pokal.

Værforbehold
Det tas værforbehold. Ved mye nedbør kan banene bli stengt og kamper flyttet, utsatt eller avlyst.

Kommentarer